+420 776 040 030 info@greza.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste návštěvníkem tohoto webu, odesíláte nám kontaktní formulář nebo se stanete odběratelem novinek, svěřujete nám své osobní údaje. Naše společnost zodpovídá za jejich zabezpečení a ochranu. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále GDPR).

 1. KDO JE SPRÁVCE (KDO JSME)

Správcem osobních údajů fyzických osob je společnost Gréza s.r.o., IČO 05157358, se sídlem Trpinky 46/7 Vrahovice, 798 11 Prostějov, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 93854, současně provozovatel webových stránek www.greza.cz.

Prohlašujeme

Jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněného zájmu či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle GDPR
 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
 • Základní identifikační a kontaktní údaje poskytnuté přímo zákazníky webu (jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa sídla, IČO, telefon).
 • Soubory cookies u návštěvníků webu (Google Analytics, Facebook) zpracovávají základní analytické údaje (typ prohlížeče, typ vašeho zařízení, lokalita, z jaké stránky jste na náš web přišli, kolik času a jaké stránky jste navštívili, odchozí stránka).
 • Soubory cookies u návštěvníků webu (Google Analytics, Facebook) zpracovávají analytické údaje (typ prohlížeče, typ vašeho zařízení, lokalita, a další dle pravidel společnosti Facebook) pro zobrazování cílené reklamy v případě, pokud jste k tomu kliknutím na tlačítko „Rozumím“ dali souhlas . 
 • Gréza s.r.o. nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli zvláštní a citlivé osobní údaje, dle GDPR specifikované v čl. 9, zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.
 1. PRO JAKÝ ÚČEL
 • Pro poskytování služeb, plnění smlouvy, včetně jednání plnění smlouvy předcházejících. V drtivé většině on-line. Bez tohoto zpracování by to nebylo možné.
 • Pro naplnění zákonné povinnosti, jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, pro vystavování a evidenci daňových dokladů (vedení účetnictví).
 • Pro marketing – za účelem zasílání novinek (newsletter) a obchodních sdělení s vlastním obsahem, a to dvojím způsobem: 1) našim zákazníkům z titulu oprávněného zájmu informovat klienty o dodatečných službách, možnostech a rozšíření služeb, 2) registrovaným zájemcům o odběr novinek, kde vás nejprve transparentně požádáme (double-opt-in) o souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem.
 • Pro základní bezpečné fungování webových stránek a základní analytiku návštěvnosti webu, abychom mohli zlepšovat naše služby a vy je správně využívat, což vnímáme jako oprávněný zájem správce.
 • Pro zobrazování cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech, pouze pokud jste k tomu dali svůj předchozí souhlas.
 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a vybraní spolupracovníci. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení spolupráce.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe, než my sami a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Google LLC (Google Analytics, nástroje pro on-line marketing)
 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing)
 • WordPress com (publikační a redakční systém)
 • ONEsolution s.r.o. (hosting, domény)
 • externí mzdová účetní (detaily poskytneme individuálním subjektům údajů)
 • Facebook, Inc. (on-line marketing)
 1. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

U plnění smlouvy je to po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení. Ze zákona správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech 10 let.

Obchodní sdělení jsou zasílána registrovaným zájemcům po dobu trvání souhlasu, nejdéle však po dobu 3 let. U zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než je vznesena jejich námitka proti zpracování údajů za tímto účelem. U obou variant případně do doby, než dojde k odhlášení odběru formou využití odhlašujícího odkazu na každém obchodním sdělení.

U základních analýz je to po dobu 5 let.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí správce pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na správce vztahují.

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@greza.cz.

 • Máte právo na informace, jaké osobní údaje o vás evidujeme, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 14 dní doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Máte právo na doplnění či opravu osobních údajů, pokud se u vás něco změnilo nebo shledáte své osobní údaje jako neaktuální nebo neúplné.
 • Máte také právo na omezení zpracování osobních dat, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášení u newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
 • Máte právo na přenositelnost údajů. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně, jako při využití práva na přístup s tím rozdílem, že vám budou informace zaslány ve strojově čitelné podobě ve lhůtě do 30 dnů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních dat a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.
 • Máte právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to  budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i systému dílčích zpracovatelů a záloh do 60 dnů mimo případy, kdy jsme vázáni zákonnou povinností. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.
 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodů (např. souhlas se zasíláním newsletteru).
 • Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování. Vaše práva můžete uplatňovat u správce na kontaktních údajích v bodě č.8. V případě porušení našich povinností správce máte vždy možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 1. JAK JSOU DATA ZABEZPEČENA

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Správce dbá na bezpečnost a při zpracování osobních údajů klade velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Zabezpečení osobních údajů je ze strany správce pravidelně testováno.

 1. KONTAKT NA SPRÁVCE:

Pro on-line komunikaci na email adrese: info@greza.cz
Upřednostňujeme on-line komunikaci, ale v případě potřeby nás můžete kontaktovat i na adrese naší společnosti: Trpinky 46/7, 798 11, Prostějov.