+420 776 040 030 info@greza.cz

Vazníky

sbíjené | dřevěné | příhradové

V rámci střech dodáváme a montujeme i vazníky. V rámci vazníků zhotovujeme
také projektovou dokumentaci. Navrhujeme také řešení celých vazníkových střech
a konstrukcí, kotvení i zavětrování. 

 

N

Konzultace

Na základě vašich požadavků Vám pomůžeme zvolit nejlepší řešení pro vaši střechu

 

N

Návrh

Pomocí softwaru zpracujeme návrh konstrukce

 

N

Cena

Na základě návrhu zpracujeme cenovou nabídku na dodávku i montáž

 

V rámci vazníků nabízíme:

– Výrobu a montáž vazníků (CNC stroje, lisováním)

– Prostorové ztužení a zavětrování střechy

– Statický posudek

– Návrh řešení a cenovou nabídku

Kontakt na vazníkáře

Ing. Tomáš Bartoš +420 602 616 393

vazniky@greza.cz